Logo čvut Logo ústavu

Předměty Bakalářského studia vyučované ústavem

Na této stránce najdete předměty Bakalářského studia vyučované naším ústavem. Jedná se o předměty v oboru "TZSI", případně v oboru "Strojírenství - KPP". Jsou zde uvedeny následující předměty: P - Povinný předmět; PV - Povinně volitelný předmět; V - Volitelný předmět
Skladba a návaznost předmětů je řešena formou "PÁTEŘOVÉHO POJETÍ". Předměty na sebe navazují a zajišťují postupný odborný růst studenta.

První ročník - 1. semestr

První ročník - 2. semestr

Druhý ročník - 3. a 4. semestr - Povinně volitelné předměty (PV)

Třetí ročník - 5. semestr

Třetí ročník - 6. semestr

Volitelné předměty - CAD + seminář(e)