Logo čvut Logo ústavu

Zahájení spolupráce Ú12113 s CERNem

Autor: Ing. Martin JANDA
Datum: 2015-10-08

Ú12113  po několika schůzkách se zástupci CERNu zahajuje spolupráci s touto největší fyzikální laboratoří na světě v oblasti upgradu vnitřního částicového detektoru ATLAS. Kontakt zprostředkoval doc. Ing. Václav Vacek, CSc. z Ústavu fyziky,  který úspěšně  spolupracuje s CERNem na řadě projektů (ATLAS, TOTEM, ALICE apod.) více než 20 let.

V polovině června proběhla na našem Ústavu kontaktní schůzka mezi zástupci Ú12113 a zástupci centra evropského jaderného výzkumu CERN. Konkrétně se jí zúčastnili p. Steve Mcmahon (RAL), který je zodpovědný za celý upgrade ID ATLASu (=ATLAS Inner Detector) a p. Georg Viehhauser (Oxford University), který zodpovídá za mechanickou část nově připravované konstrukce vnitřního detektoru projektu ATLAS. Těmto zástupcům CERNu byla představena vědecko-výzkumná činnost našeho Ústavu. Ze strany  přítomných zástupců CERNu byla pracovníkům Ústavu nastíněna témata možné spolupráce v oblasti rekonstrukce vnitřního detektoru na projektu ATLAS.

Na základě výsledků červnové schůzky mezi zástupci projektu ATLAS a zástupci Ústavu se v září realizovala pracovní cesta do CERNu, kde se celkem 5 pracovníků našeho Ústavu zúčastnilo několikadenní konference "ITk Week", aby se přesněji seznámili s aktuálními tématy, které vyžadují urychlené řešení a dohodli se na konkrétních bodech spolupráce.

Aktuality