Logo čvut Logo ústavu

Vývoj doplňku do programu Autodesk Inventor

Autor: Ing. Josef KAMENICKÝ
Datum: 2015-10-15

U12113 předal zákazníkovi doplněk do programu Autodesk Inventor. Tento doplněk zvyšuje produktivitu práce s programem Autodesk Inventor.

Koncem září byl Ústavem konstruování a částí strojů úspěšně dokončen vývoj doplňku do programu Autodesk Inventor pro zákazníka pracujícího v oblasti CAD systémů od společnosti Autodesk. Doplněk byl vytvořen v rozhraní API (Application Programming Interface) jako knihovna tříd (*.dll), který je programem Autodesk Inventor automaticky načten při spuštění. Zákazníkovi byl předán program ve formě EXE souboru, který nainstaluje doplněk do PC.

V rámci doplňku byly vyvinuty funkce do prostředí součásti, sestavy a výkresu. Funkce pro operace s jednotlivými tělesy víceobjemového tělesa, přidání tolerancí ke kótám, pojmenování rámových konstrukcí a pojmenování ponížené součásti velice zvyšují produktivitu práce s programem Autodesk Inventor.

Aktuality