Logo čvut Logo ústavu

Odborné stáže doktorandů

Autor: Ing. Martin JANDA
Datum: 2016-04-22

V rámci práce na své disertaci absolvoval doktorand Ú12113 Pavel Malý odbornou stáž ve firmě ©TOX®PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG ve městě Weingarten u Bodamského jezera.

Společnost ©TOX®PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG v Německu je lídrem ve vývoji a dodávkách technologií pro spojování materiálů využívajících přetvoření materiálu a je v tomto oboru držitelem řady patentů. Pavel Malý se zde setkal se specialisty ze zkušebního a vývojového oddělení společnosti, se kterými diskutoval své dosavadní postupy a závěry. Výsledkem návštěvy jsou vyjádření ocenění jeho práce, pokračování podpory jeho výzkumu a především velká inspirace pro další navazující činnost.

Aktuality