Logo čvut Logo ústavu

Ústav slaví 10. let své novodobé historie.

Ústav Konstruování a částí strojů

Základní informace o Ústavu konstruování a částí strojů

Vzdělávání

Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění v širokém spektru strojírenských firem. Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena na projektové činnosti studentů.

Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe navazovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty a hlavně jsou z valné většiny zadávány ve spolupráci s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak cestu k jejich rychlému odbornému růstu.

Často dochází již v průběhu studia k dohodě o spolupráci a studenti jsou tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií.

Výzkum a vývoj

Vedle představené projektové studentské činnosti vzdělávací stojí druhý pilíř práce ústavu, kterým je expertní činnost na poli konzultací, dynamometrických a tenzometrických měření, či zpracovávání soudně-znaleckých posudků. Firmy využívají nabízeného zázemí laboratoří a výpočetní techniky k dokončení vývoje připravovaných produktů nebo testování vlivu uplatněných konstrukčních změn stávající produkce.

Aktuality