Logo čvut Logo ústavu

Témata Bakalářských (BP) a Diplomových prací (DP)

Seznam témat Bakalářských prací (BP)

Na níže uvedených odkazech jsou odkazy na volná témata, které jsou uvedena v KOSu. V KOSu si témata můžete rezervovat a následně konzultovat s konkrétním vyučujícím.

AKTUÁLNĚ VOLNÁ TÉMATA - BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (BP)

MOŽNOST VLASTNÍHO FIREMNÍHO TÉMATU - Obsah práce nutno předem konzultovat s Ing. Karlem Petrem, Ph.D. nebo přímo s vybraným vedoucím (pokud bude ochoten se práce ujmout).

Příklady vypracovaných prací z minulých let naleznete na stránce www.dspace.cvut.cz .

Příklady obrázků z Bakalářských prací

Seznam témat Diplomových prací (DP) a Doktorských prací

Na níže uvedených odkazech jsou odkazy na volná témata, které jsou uvedeny v KOSu. V KOSu si témata můžete rezervovat a konzultovat s konkrétním vyučujícím. Práce se rozdělují v rámci PRO3, a proto nejsou vždy vypsány.

AKTUÁLNĚ VOLNÁ TÉMATA - DIPLOMOVÉ PRÁCE (DP)

AKTUÁLNĚ VOLNÁ TÉMATA - DOKTORSKÉ PRÁCE

Informace o tématech Doktorských prací konzultujte s Ing. Františkem Lopotem, Ph.D. nebo přímo s vybraným vedoucím (pokud bude ochoten se práce ujmout).

Příklady vypracovaných prací z minulých let naleznete na stránce www.dspace.cvut.cz .

Příklady obrázků z Diplomových prací

Požadavky na strukturu bakalářských (BP) a diplomových (DP) prací na Ú12113 (Obsah bakalářské práce)

Bakalářská práce (DP) se vypracovává dle požadavků uvedených v následujících dokumentech a konzultuje je s vedoucího práce na pravidelných schůzkách.