Logo čvut Logo ústavu

Studium - informace pro studenty

Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění v širokém spektru strojírenských firem. Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena na projektové činnosti studentů. Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe navazovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty. Většinou jsou zadávány ve spolupráci s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak cestu k jejich rychlému odbornému růstu. Často dochází již v průběhu studia k dohodě o spolupráci a studenti tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií. Rozvrhář ústavu je Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D..
Odborně je ústav zaměřen na problematiku zpracování technické dokumentace, částí a mechanismů strojů, transportní, zemědělské a stavební techniky a techniky na těžbu a zpracování nerostných surovin.