Logo čvut Logo ústavu

Školení v oblasti výpočtů

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace. Realizace školení je možná ve firmě nebo v prostodách FS ČVUT v Praze.
Konkrétní obsah školení záleží na požadavcích firmy a na konkrétní dohodě se školitelem Ing. Jan KANAVAL, Ph.D.. Školení může být realizováno jako jednodenní nebo dvoudenní.

Školení

Témata pro školení:

Kontrolní a návrhové výpočty

Experimentální činnost

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Ing. Jan KANAVAL, Ph.D. -

Reference: