Logo čvut Logo ústavu

Školení v oblasti výpočtů

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace. Realizace školení je možná ve firmě nebo v prostodách FS ČVUT v Praze.
Konkrétní obsah školení záleží na požadavcích firmy a na konkrétní dohodě se školitelem Ing. Jan KANAVAL, Ph.D.. Školení může být realizováno jako jednodenní nebo dvoudenní.

Školení

Témata pro školení:

Kontrolní a návrhové výpočty

  • Návrh a pevnostní výpočty šroubových spojů - třídy pevnosti šroubů a matic, moderní spojovací prvky, ochranné povlaky, suché kluzné laky a pojišťovací přípravky, třecí a silové poměry na závitové dvojici, teorie výpočtu předepjatých šroubových spojů staticky a dynamicky namáhaných, příklady výpočtu šroubových spojů.

  • Návrh a pevnostní výpočty nosníků – základní typy nosníků, vhodné materiály s ohledem na použité technologie, pevnostní výpočet nosníků s ohledem na vnější zatížení silami, spojitým zatížením a momenty, výpočet deformací nosníků (natočení a posuvy), příklady výpočtu nosníků.

  • Návrh a pevnostní kontrola hřídelů – rozdělení hřídelů, vhodné konstrukční materiály (včetně TZ, CHTZ) s ohledem na použité technologie, předběžný návrh průměru hřídelů, kontrola statické i dynamické pevnosti s ohledem na vnější zatížení silami, spojitým zatížením a momenty, výpočet deformací hřídelů (natočení, posuvy a nakroucení), příklady výpočtu hřídelů převodovky.

  • Návrh valivých ložisek a jejich kontrola na statickou a dynamickou únosnost – druhy valivých ložisek, základní pojmy – základní a modifikované trvanlivosti ložisek, statické a dynamické únosnosti ložisek, metodika výpočtu valivých ložisek dle SKF (pro různé způsoby zatěžování), provozní podmínky, mazání, příklady kontroly valivých ložisek převodovky na dynamickou únosnost.

  • Návrh převodu klínovými řemeny – základní pojmy a základy teorie řemenových převodů, metodika návrhu převodu klínovými řemeny dle platných norem, příklad výpočtu řemenového převodu.

  • Návrh řetězového převodu - základní pojmy a základy teorie řetězových převodů, metodika návrhu a pevnostní kontroly řetězového převodu dle platných norem, příklad výpočtu řetězového převodu.

Experimentální činnost

  • ...

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Ing. Jan KANAVAL, Ph.D. -

Reference:

  • ...

Exkurze, projekty

2015-10-08

Zahájení spolupráce Ú12113 s CERNem

Kategorie: Projekty

Ú12113 po několika schůzkách se zástupci CERNu zahajuje spolupráci s touto největší fyzikální laboratoří na světě v oblasti upgradu vnitřního částicového detektoru ATLAS. Kontakt ... Číst dále