Logo čvut Logo ústavu

Experimenty, měření, ...

Dva hlavní obory – testování mechanismů a experimentální analýza. Zkušební testovací zařízení převodových ústrojí, brzd a spojek. Rozsáhlá experimentální analýza, např. tenzometrická měření.

Experimenty

V experimentální oblasti náš Ústav nabízí návrh vhodného způsobu a metodiky testování či experimentální analýzy, sestavení měřicí aparatury a provedení požadovaného měření. Výsledky měření jsou pak prezentovány ve formě zprávy z měření s komentářem. Experiment či testování může být dle požadavku zákazníka prováděno buď u něj, nebo v naší laboratoři.

Nabízíme:

Pro oblast experimentální činnosti disponujeme ...