Logo čvut Logo ústavu

Spolupráce s firmami

<

Spolupráce s renomovanými firmami na dlouhodobých projektech, střednědobých zadáních a krátkodobých zakázkách.

Spolupráce

Příklady referenčních projektů:

Testovací stand převodovek kolejových vozidel

V letech 2012 a 2013 byl na našem Ústavu realizován projekt návrhu testovacího standu pro testování převodovek kolejových vozidel. Projekt byl realizován pro společnost Wikov MGI a.s. za podpory projektu MPO pro podporu výzkumu a vývoje TIP č. FR-TI3/261. Účelem zařízení je vnášení zatížení do převodovek při předepsaných zatěžovacích stavech. Finální podobě zařízení předcházelo několik ideových a koncepčních návrhů, které byly v průběhu tvorby konzultovány se zadavatelem. Po vybrání vhodné koncepce následoval detailní návrh celého zařízení, jeho optimalizace podložená MKP výpočty nosných uzlů a modální analýzou nosné konstrukce. Během návrhu konstrukce bylo zařízení na základě hodnocení možných bezpečnostních rizik vybaveno potřebnými bezpečnostními prvky pro zajištění bezpečnosti provozu.
Příprava výrobní dokumentace a výroba samotného zařízení pak probíhala v režii zadavatele projektu; společnosti Wikov MGI a.s.

Stavba zkušebního zařízení elektrohydraulických systémů

V letech 2014 a 2015 probíhala na našem Ústavu stavba hydraulického agregátu pro společnost STS Prachatice a.s. Realizace zakázky probíhala na základě vyhraného veřejného výběrového řízení. Zařízení je ovládané pomocí řídícího PC se speciálně vyvinutým softwarem a slouží pro testování elektro-hydraulických systémů. Návrh hydraulické a elektrické části agregátu probíhal ve spolupráci s odborníky z Ústavů Řídicí a přístrojové techniky a Výrobních strojů a zařízení. Návrh konstrukce agregátu s ohledem na jeho ergonomii, příprava výkresové dokumentace, zajištění výroby a stavba celého zařízení pak probíhala v laboratořích našeho Ústavu.