Logo čvut Logo ústavu

Výpočty - analytika, MKP, ...

Návrhové výpočty ke konstrukci mechanismu, dimenzování dílců, ověřovací výpočty, verifikační postupy. Běžné analytické postupy, numerické výpočty, využití softwaru (např. MKP).

Výpočty

Ve výpočetní oblasti se zaměřujeme především na návrhové výpočty, tedy výpočty pro dimenzování navrhovaných dílců či konstrukčních celků, a to jak analytické výpočty, tak i MKP výpočty. Dále pak provádíme výpočty jako podklady pro návrh experimentů či jako verifikační výpočty pro ověření již změřených experimentálních dat .

Nabízíme:

Pro oblast výpočetní činnosti disponujeme ...