Logo čvut Logo ústavu

Školení v oblasti ISO GPS

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace. Realizace školení je možná ve firmě nebo v prostodách FS ČVUT v Praze.
Konkrétní obsah školení záleží na požadavcích firmy a na konkrétní dohodě se školitelem Ing. Karel PETR, Ph.D.. Školení může být realizováno jako jednodenní nebo dvoudenní.

Školení

Témata pro školení:

Zobrazování a kótování

 • Mezinárodní a národní technické normy pro tvorbu a čtení výkresů, obsah a provedení výkresů. Platnost a závaznost českých technických norem.

 • Celosvětově užívaná pravidla pro zobrazování na technických výkresech, metody promítání.

 • Užití typů čar a jejich určení pro kreslení pohledů, řezů a průřezů a dalších.

 • Pravidla kótování podle mezinárodních norem (ISO).

 • Kótování geometrických prvků na součástech (průměrů, oblouků, poloměrů, koulí, zkosených hran, opakujících se prvků, n-hranů, atd.).

 • Kótování kuželů (funkčních, volných).

 • Zobrazování a kótování konstrukčních prvků. Kreslení a označování šroubových spojů, svařovaných a pájených spojů.

 • Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů.

 • Předepisování požadavků na strukturu povrchu.

 • Hrany neurčitých tvarů – ČSN ISO 13715:2005.

 • Značení spojovacího materiálu (šrouby, matice, …).

Tolerování - GD&T (ISO GPS)

 • Úvod do GPS (Geometrical Product Specifications) – Co znamená ISO GPS; Proč se zavádí; Základní principy (ČSN ISO 8015:2008); Maticový model ISO GPS (ISO 14638:2015).

 • Tolerování rozměrů, ISO systém kódu - toleranční soustava ČSN EN ISO 286:2011.

 • Všeobecné tolerance – ČSN ISO 2768; ČSN EN ISO 8062; ISO 13920; ISO 9013; DIN 16742:2013.

 • Modifikátory u tolerování lineárních rozměrů – příklady použití – ČSN EN ISO 14405–1:2016.

 • Modifikátory u tolerování úhlových rozměrů – ISO 14405–3:2017.

 • Označování textury povrchu – ČSN EN ISO 1302:2002. Parametry struktury povrchu ČSN EN ISO 4287:1999 a ČSN EN ISO 4288:1999.

 • Předepisování úchylek tvaru a polohy – Geometrické tolerance – ČSN EN ISO 1101:2017. Úvod do geometrických tolerancí – proč se zavádí; jednotlivé GT (tvaru, polohy, umístění, …); tolerance polohy (kótování a výpočet); stručně o základnách (ISO 5459:2012); aplikace GT na přírubách; modifikátory u tolerancí (CZ, ACS,…).

 • Tolerování profilu (tolerance libovolné čáry a plochy) – ISO 1660:2016.

 • Podmínka maxima a minima materiálu (Podmínka reciprocity) – ČSN EN ISO 2692:2015.

 • Základny a soustavy základen - ČSN EN ISO 5459:2012. Odebírání stupňů volnosti (stupně invariance); Základny, systém základny, společná základna; Pořadí základen, pravidlo 3-2-1; Cílené základny (pohyblivé, nepohyblivé).

 • Tolerování funkčních kuželů a prizmat – ČSN EN ISO 3040:2016; ISO 1119:2011; (ISO 2538-1a2:2014).

 • Nejednoznačnost X jednoznačnost zadávání (ČSN EN ISO 14405-2:2012). Tolerování nelineárních rozměrů.

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Ing. Karel PETR, Ph.D. - absolvent Fakulty strojní, ČVUT v Praze, kde působí jako odborný asistent v oboru tvorby výkresové dokumentace dle ISO GPS a dále v oboru konstrukce, pevnostních výpočtů metodou konečných prvků (MKP) a školení v oblasti výkresové dokumentace (ISO GPS). Člen Technické normalizační komise pro rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování.

Reference:

 • MBtech Bohemia s.r.o., PRAHA - ISO GPS školení

 • Evektor, spol. s r.o., KUNOVICE - ISO GPS školení

 • Robert Bosch, spol. s.r.o. - ČESKÉ BUDĚJOVICE - ISO GPS školení

 • BENTELER Distribution Czech Republic, spol. s r.o., Dobříš - ISO GPS školení

 • BOSAL ČR, spol. s r.o., Brandýs nad Labem - ISO GPS školení

 • Sécheron Tchéquie, spol. s r.o., PRAHA - ISO GPS školení

 • INOX technology s.r.o., Jablonec nad Nisou - ISO GPS školení

 • Bednar FMT, s.r.o., Praha - ISO GPS školení

 • HPQ - Plast, s.r.o., Český Dub - ISO GPS školení

 • Edwards, s.r.o., Lutín - ISO GPS školení

 • TRW-Carr s.r.o., Hlavenec - ISO GPS školení

 • Pierburg s.r.o – Ústí nad Labem - ISO GPS školení

 • Erwin JUNKER Grinding Technology a.s. – Holice - ISO GPS školení

 • Electronics Czech s.r.o. – Kuřim - ISO GPS školení

 • ...

Exkurze, projekty

2015-10-08

Zahájení spolupráce Ú12113 s CERNem

Kategorie: Projekty

Ú12113 po několika schůzkách se zástupci CERNu zahajuje spolupráci s touto největší fyzikální laboratoří na světě v oblasti upgradu vnitřního částicového detektoru ATLAS. Kontakt ... Číst dále