Logo čvut Logo ústavu

Školení v oblasti ISO GPS

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace. Realizace školení je možná ve firmě nebo v prostodách FS ČVUT v Praze.
Konkrétní obsah školení záleží na požadavcích firmy a na konkrétní dohodě se školitelem Ing. Karel PETR, Ph.D.. Školení může být realizováno jako jednodenní nebo dvoudenní.

Školení

Témata pro školení:

Zobrazování a kótování

Tolerování - GD&T (ISO GPS)

Kontaktní osoba (školitel):

Kontaktní osoba: Ing. Karel PETR, Ph.D. - absolvent Fakulty strojní, ČVUT v Praze, kde působí jako odborný asistent v oboru tvorby výkresové dokumentace dle ISO GPS a dále v oboru konstrukce, pevnostních výpočtů metodou konečných prvků (MKP) a školení v oblasti výkresové dokumentace (ISO GPS). Člen Technické normalizační komise pro rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování.

Knihy (skripta) školitele k tomuto tématu:

Reference: