Logo čvut Logo ústavu

Konstrukce

Navrhování strojů jako celků nebo dílčích částí mechanismů. Optimalizace stávajících zařízeních, modernizace strojů, návrh nových strojů a dosud nepoužívaných mechanismů.

Konstrukce

Naši zaměstnanci provádí návrhy konstrukcí dle požadavků zákazníka. Ideové a koncepční návrhy jsou průběžně konzultovány se zadavatelem. Části zadání mohou být zpracovávány v rámci bakalářské či diplomové práce studentů.

Nabízíme:

Pro oblast konstrukční činnosti disponujeme komerčními licencemi CAD programů Autodesk Inventor, SolidWorks a SolidEdge.