Logo čvut Logo ústavu

Základní informace o Ústavu konstruování a částí strojů

Vzdělávání

Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění v širokém spektru strojírenských firem. Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena na projektové činnosti studentů.
Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe navazovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty a hlavně jsou z valné většiny zadávány ve spolupráci s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak cestu k jejich rychlému odbornému růstu.
Často dochází již v průběhu studia k dohodě o spolupráci a studenti jsou tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií.

Výzkum a vývoj

Vedle představené projektové studentské činnosti vzdělávací stojí druhý pilíř práce ústavu, kterým je expertní činnost na poli konzultací, dynamometrických a tenzometrických měření, či zpracovávání soudně-znaleckých posudků. Firmy využívají nabízeného zázemí laboratoří a výpočetní techniky k dokončení vývoje připravovaných produktů nebo testování vlivu uplatněných konstrukčních změn stávající produkce.

Historie Ústavu konstruování a částí strojů

Kolem roku 1960 vznikla Katedra částí strojů oddělením z Katedry transportních strojů. V roce 1995 došlo ke sloučení Katedry základů strojnictví, kde v té době byl vedoucím doc. Ing. Karel Slanec, CsC.) s Katedrou částí a mechanismů strojů (vedoucí doc. Jančík).
Následně v roce 1998 proběhlo slučování kateder do Ústavů. Sloučením Katedry výrobních strojů a zařízení (vedoucí prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc.) a Katedry částí a mechanismů strojů (vedoucí doc. Ing. Luděk Jančík, CSc.) vznikl Ústav výrobních strojů a mechanismů (12108), jehož vedoucím byl jmenován prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc.. Tímto krokem došlo k faktickému zániku Katedry transportní, stavební a zemědělské techniky (vedoucí doc. Ing. Jiří Sojka, CSc.).
V roce 2008 vznikl Ústavu konstruování a částí strojů s kompetencí v oboru transportních, stavebních a zemědělských strojů. Došlo k rozdělení Ústav výrobních strojů a mechanismů na Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) na náš Ústav konstruování a částí strojů (12 113).
Během výše popsaného období došlo k vytvoření koncepce výuky konstruování a částí strojů ve smyslu páteřového pojetí v prvních třech ročnících (Bakalářské studium), která vede k pochopení základů stavby strojů. Dále došlo k vytyčení směru „Vědy a výzkumu“ ve dvou oblastech: v oboru ČMS – vybudování Laboratoře „Experimentální univerzitní základna pro výzkum pohonů“ a v oboru základů strojnictví – prorocky problematika ISO GPS (Geometrical Product Specification).
Veškerá snaha Ústavu konstruování a částí strojů vyvrcholila v roce 2010 udělením akreditace Navazujícího magisterského studia ve studijním programu „Strojní inženýrství“ v oboru „Dopravní, letadlová a transportní technika“ se zaměřením na „Transportní techniku“. V roce 2018 došlo k modernizaci tohoto oboru a k získaní nové akreditace s názvem „Dopravní a transportní technika - DTT“.