Logo čvut Logo ústavu

Odborná činnost - Informace pro firmy

Odbornou práci Ústavu konstruování a částí strojů lze rozdělit do čtyř hlavních disciplín. Jedná se o konstrukci, výpočty, experimenty a školení. V aplikační sféře se ústav mimo jiné zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.